XXXI. ročník Ve stopě Valašské zimy 2006
Datum: Úterý, 10 Leden 2006 @ 21:58:13
Téma: Ostatní rally

28. ledna 2006 již po 31. se uskuteční start populární motoristické akce pro řidiče-amatéry "Ve stopě Valašské zimy 2006“. Pro tento ročník si pořadatelé připravili jednu novou slalomovou zkoušku a trochu pozměnili obvyklou trať. Také posunutí času startu, pořadatelům umožnilo zvýšit počet účastníků na 130. V článku najdete zvláštní ustanovení tohoto amatérského podniku soutěže.ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
XXXI. ročníku motoristické soutěže "Ve stopě Valašské zimy 2006"A) DATUM A MÍSTO KONÁNÍ
Sobota 28.ledna 2006, Vizovice

B) POŘADATEL
ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ
technických sportů a činností České republiky (AVZO-TSČ-ČR),
Základní organizace č. 70176, Razov 710, Vizovice 763 12.
IČO: 41695402.

C) ŘEDITELSTVÍ

Pracovní ředitelství: Ředitel závodu: Antonín Cekota
Zástupce ředitele: Josef Sláčik
Pokladník: Dagmar Cekotová
Hlavní pořadatel: Pavel Tománek
Vedoucí tratě: Ing. Lubomír Kozmík
Hlavní časoměřič: Jaroslav Holý
Propagace: Josef Sláčik
Mediální poradce: Ladislav Koželuha
Péče o hosty: Tereza Doleželová
Vedoucí lékař: MUDr. Jan Šimek
Vedoucí spojení: Miloslav Mikulčík
Vedoucí parkoviště: Stanislav Vaculík
Administrativní přej.: Milena Pavlíčková
Technická přejímka: Lubor Sláčik
Výpočetní středisko: Ing.Stanislav Urban
Vedoucí SZ: Pavel Tománek
Vedoucí SZ 1 - Porážky: Vítězslav Polčák
Vedoucí SZ 2 - Škola Hana Doleželová
Vedoucí SZ 3 - Barák: Tomáš Martinec
Vedoucí SZ 4 - Raková: Richard Vitásek

D) ČASOVÝ HARMONOGRAM
26.listopadu 2005 uzávěrka přihlášek
do 5.prosince 2005 rozeslání potvrzení přihlášek
do 15.prosince 2005 zaplacení vkladu na základě přijetí
27. ledna 2006 16:00 – 20:00 hod. administrativní a technická přej. 1.část
28. ledna 2006
5:00 – 7:00 administrativní a technická přej. 2.část
7,30 oficiální zahájení a rozprava, uzavření tratě
8,20 start 1.předjezdce
8,30 start 1.vozidla
14,30 předpokládaný dojezd 1.vozu
cca 1 hodinu po dojezdu poslední posádky předběžné výsledky
30 minut po vyvěšení výsledků slavnostní vyhlášení a předání cen

E) CHARAKTERISTIKA TRATI
Celková délka tratě: 100 km
z toho 8 měřených slalomových zkoušek: 28,6 km
povrch: asfalt, místy rozbitý
slalomové zkoušky:
č. 1 Vizovice – Vizovice (SZ Porážky) 2,8 km
č. 2 Vizovice – škola (SZ Škola) 0,3 km
č. 3 Vizovice – Loučka (SZ Barák) 3,8 km
č. 4 Vizovice – Zádveřice (SZ Raková) 7,4 km


F) DŮLEŽITÁ MÍSTA
ŘEDITELSTVÍ – Vizovice, Sokolovna, 27.ledna 2006 15,oo-21,oo a 28.ledna 2006 5,oo-19,oo hod.
OFICIÁLNÍ INFORMAČNÍ TABULE – Vizovice, Sokolovna, vestibul
ADMINISTRATIVNÍ PŘEJÍMKA – Vizovice, Sokolovna, velký sál
TECHNICKÁ PŘEJÍMKA - Vizovice, Tyršova ul., (za Sokolovnou)
STRAVOVÁNÍ – Vizovice, restaurace Sokolovna

G) INFORMACE pro média
ředitelství Vizovice, Sokolovna 28.ledna 2006 8,oo – 19,oo hod.

H) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
a)Definice
Jízda zručnosti se zaměřením na bezpečné zvládání vozidla ve ztížených zimních podmínkách.

b)Značení/značky
Pneumatiky příp. kužely z pružného materiálu o výšce 50 cm.
Nalevo od vozidla ve směru jízdy modré, napravo červené.
Použití žluté vlajky je definováno následovně: vyvěšená žlutá vlajka = pozor, překážka na trati.
Žlutá vlajka neznamená ukončení soutěže!

c)Trať a retardéry
Retardéry jsou tvořeny pneumatikami event.kužely tak, jak jsou popsány výše a jsou vyznačeny v itineráři. Odstup mezi retardéry nesmí být menší než 10 m a maximální vzdálenost není stanovena. Retardéry budou rozmístěny těsně před startem do první jízdy. Pořadatel neorganizuje žádné přípravné ani seznamovací jízdy. Jízda ve slalomové zkoušce v protisměru se trestá vyloučením. Posádky jsou povinny dodržovat pravidla silničního provozu, zvlášť pečlivě mimo trať slalomových zkoušek, což bude kontrolováno jak ze strany pořadatele tak i Policie ČR. S aktuálními změnami budou posádky seznámeny prostřednictvím prováděcích ustanovení a na rozpravě. Takto sdělené změny jsou závazné!

d)Vypsané třídy
skup.A (vozy s náhonem na všechna kola)
skup.B (vozy s náhonem na přední kola)
skup.C (vozy s náhonem na zadní kola)
Dále budou vyhlášeny a ceny obdrží:
- vítězná posádka v absolutním pořadí
- žena za volantem (řidič žena, spolujezdec muž nebo žena).
- senior (nejstarší účastník soutěže)

e)Vozidla a posádka
Vozidla musí být seriově vyrobená a mít platné OTP, STK, uzavřené a zaplacené zákonné pojištění. Řidič musí mít platný ŘP příslušné skupiny. Každá posádka obdrží od pořadatele dvě startovní čísla s reklamou, která umístí na pravou a levou stranu vozidla. Pořadatel doporučuje umístit čísla na zadní boční okna. Posádka každého vozidla musí být tvořena dvěma osobami staršími 18-ti let. Posádka má povinnost používat současný typ motoristické ochranné přílby. Přilby je posádka povinna použít v přípravných jízdách i ve vlastní soutěži. Při technické přejímce bude kladen zvláštní důraz na stav vhodných pneumatik a hloubku dezénu . Pořadatel doporučuje použití pneumatik se zimním vzorkem a s dostatečnou hloubkou dezénu. Je zakázáno použití pneumatik s hřeby! Vozidlo s těmito pneumatikami nebude převzato, nebude vrácen vklad a v případě zjištění pneumatik s hřeby během soutěže bude posádka okamžitě vyloučena. V případě dostatečné vrstvy sněhu je povoleno použití sněhových řetězů.

f)Měření času
Bude provedeno s přesností na 1 sekundu. Výchozím časem do další etapy je startovní čas do slalomové zkoušky. POZOR ! Rozhodující je jízdní doba uvedená v jízdním výkazu !

g)Organizace soutěže
Start je pevný s motorem v chodu. Opakování startu není povoleno. Startovní pořadí určuje pořadatel. Tréninkové jízdy nejsou pořadatelem organizovány. Trať soutěže je stanovena dle itineráře, který bude předán soutěžícím při přejímce. Bude zřízena servisní zóna před firmou R.Jelínek ve Vizovicích. V první etapě bude v ČK 8 kontrola přeskupení. Během této KP je zakázán servis na vozidlech !!! Porušení může být trestáno i vyloučením ze soutěže.
Do cíle soutěže (ČK 17) je povolen předčasný příjezd.

h)Stravování
Je zajištěno v prostorách Sokolovny. Posádka obdrží při administrativní přejímce v rámci startovného 2 kupony na stravu v hodnotě á 50,-Kč. Pořadatel nezajišťuje ubytování.

i)Přihlášky, vklady a pojištění
Uzávěrka přihlášek je 26.listopadu 2005. Každá posádka musí včas podat řádně vyplněnou přihlášku a na výzvu pořadatele zaplatit vklad. Vklad 2000,-Kč je splatný až na základě potvrzení přihlášky zaslaného pořadatelem. Vklad pak musí být zaslán nejpozději 19.prosince 2005, jinak je přihláška neplatná. V případě nepřijetí posádky ze strany pořadatele nebo neúčasti omluvené písemně do 15.ledna 2006 bude vklad vrácen v plné výši. V případě omluvy do plánovaného ukončení administrativní přejímky bude vráceno 90%. V případě neomluvené neúčasti nebo pozdní omluvy nebude vklad vrácen. Podáním přihlášky nevzniká žádný nárok na přijetí. Záměna posádky bez souhlasu pořadatele není možná. Pokud se posádka nemůže zúčastnit, bude jí vrácen vklad dle výše uvedených podmínek a číslo bude přiděleno náhradní posádce dle rozhodnutí pořadatele. Vozidlo musí mít v den konání soutěže platné OTP, STK a "Doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla" (zákonné poj.). Členové posádky souhlasí se sdělením rodného čísla pořadateli. Posádka musí při technické přejímce předložit současný typ motoristických přileb, které bude při soutěži používat. Každý jezdec jede na své vlastní nebezpečí a je v jeho vlastním zájmu sjednat si havarijní pojištění. Osobní úrazové pojištění v ceně cca 180,-Kč na osobu uzavře posádka povinně u administrativní přejímky. Bez tohoto pojištění nebude posádka převzata. Posádka podáním přihlášky prohlašuje a souhlasí s tím, že se soutěže účastní na vlastní nebezpečí a že se bude řídit zněním ZÚ a PÚ.
Adresa pro zasílání přihlášek: Dagmar Cekotová, tř.Tomáše Bati 57/3224, 760 01 Zlín

j)Hodnocení a penalizace
Penalizace se provádí v hodinách, minutách a sekundách. Konečná klasifikace bude stanovena součtem časů ze slalomových zkoušek, penalizací z jednotlivých spojovacích úseků a všech dalších penalizací vyjádřených v čase. V případě rovnosti bude vyhlášen vítězem ten, kdo dosáhl lepšího výsledku v první měřené slalomové zkoušce. Jestliže se ani tím o pořadí nerozhodne, budou se postupně brát v úvahu výsledky z 2.,3. a další měřené slalomové zkoušky. Toto pravidlo pro pořadí platí v průběhu celé soutěže.

k)Časové kontroly
V časových kontrolách komisaři stanoviště zaznamenávají do jízdního výkazu čas, ve kterém jim posádka výkaz předala. Vozidla budou startovat v minutových intervalech.
Každý rozdíl mezi skutečným a ideálním časem bude penalizován takto:
a) pozdní příjezd + 10 sec. za každou i započatou minutu
b) předčasný příjezd + 10 sec. za každou i započatou minutu

Komisař rozhoduje o chybných startech a penalizačních časech takto:
a) předčasný start penalizace + 20 sekund
b) dotyk (posunutí) kužele nebo pneumatiky + 3 sekundy
c) přejetí nebo objetí kužele nebo pneumatiky z jiné strany + 15 sekund
Předčasný příjezd do ČK 17 (cíl soutěže) je povolen.
Je povoleno maximální zdržení 30 minut v soutěži celkem. Při překročení limitu bude posádka vyloučena.

l)Administrativní a technická přejímka
Posádka je povinna dostavit se k technické přejímce v předepsaném čase a ihned po ní k administrativní přejímce (pokud je neabsolvovala již v pátek 27.1.). Při zpoždění větším než 10 minut bude posádka zatížena 10 sec., zpoždění větší než 30 minut bude považováno za neomluvenou neúčast v soutěži. Předepsanými doklady jsou OTP, ŘP, "Doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla" (zákonné pojištění) a potvrzení přihlášky. Vozidlo musí mít v den konání soutěže platné OTP, STK a "Doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla". K TP se posádka dostaví s vozidlem opatřeným SPZ nebo RZ s platnou známkou STK, zároveň předloží OTP a současný typ motoristických přileb, které bude při soutěži používat.. Členové posádky souhlasí se sdělením rodného čísla pořadateli.

m)Protesty
Případné protesty se podávají písemně u ředitele soutěže společně s vkladem 500,-Kč nejpozději do 30-ti minut po vyvěšení výsledků.

n)Ceny
skup.A 1.- 3.místo věnce a věcná cena
skup.B 1.- 3.místo věnce a věcná cena
skup.C 1.- 3.místo věnce a věcná cena
absolutní vítěz věcná cena
žena za volantem věcná cena
senior věnec a věcná cena

CH) ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Soutěž je pořádána podle těchto zvláštních ustanovení a případných prováděcích ustanovení.
Ve Vizovicích dne 2.ledna 2006
Antonín Cekota (ředitel soutěže)
Josef Sláčik (zástupce ředitele)Tento článek je z Rally2.com - Rallysport Příluky: infomace, fotografie a videa z rally
Rally2.com - Rallysport Příluky

URL adresa článku: http://www.rally2.com/article.php?sid=1373