Rally2.com rally video videa sprint crash foto fotografie

  
Info
ISSN: 1213-9173
Vydává:
Rallysport Příluky
Šéfredaktor:
Ing. Pavel Zvonek
Vedoucí týmu:
Štěpán Forman
Doporučujeme
Nyní naše stránky prohlížejí 10 host(é) a 0 uživatel(é).


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde.  
Barum rally
nejen 2008
eShop.Rally2.com
internetový obchod

 
MČR - sprintrally

TZ: 2.OMV - Würth sprintrally Vsetín - rychlostní zkoušky
Posláno Neděle, 30 Říjen 2005 @ 17:50:32  Vytisknout  Poslat článek známým
Autor článku: RSPříluky


MAPA RZ 1/4 bude zveřejněna na www.vsetin.rally.cz ve čtvrtek 4.listopadu 2005

RZ 2/5/7 –Vidče – Malá Bystřice délka 8,61km

Povrch RZ: 100% asfalt
Popis RZ:Nová rychlostní zkouška, která se jede na úsecích RZ Valašské Rally z minulých let. Start je na výjezdu z Vidče u Obecního úřadu. Po výjezdu prudkého stoupání asi po 1,6 km trať odbočí pravou vracečkou v místě zvané „Spina“ a pokračuje po uzké místní
komunikaci technickým sjezdem do Valašské Bystřice, kde se po projetí přes most napojí na silnici III. třídy vedoucí směrem k přehradě Bystřička. Po asi 1km opouští Valašskou Bystřici přírodním retardérem, kterým trať uhne vlevo směrem na Santov. Po projetí technického výjezdu až na vrchol stoupání Santova odbočuje trať vpravo a zamíří náročným sjezdem do Malé Bystřice, kde po projetí levotočivé vracečky je po 40m cíl RZ. Stop RZ je na křižovatce „U Kočibů“.

Přístup k trati (divácká místa):
D - „Spina“ (přístup od Rožnova pod Radhoštěm)
E - Napojení přes most „U Mikulaštíka“ (přístup od Rožnova podRadhoštěm)

RZ 3/6/8 – Malá Bystřice – Vesník délka 11,59km

Povrch RZ: 100% asfalt
Popis RZ:Klasická rychlostní zkouška zakončena náročnou pasáží z Horní Jasénky do Vesníku. Trať RZ je u „Hájenky“ v Malé Bystřici v místě, kde startuje závod automobilů do vrchu „Valašský Klobúk“, jehož trať kopíruje, na vrcholu stoupání projede přírodním retardérem točnu autobusu u odbočky na Cáb a pokračuje přes Dušnou směrem ke Vsetínu
náročným sjezdem zpestřeným dvěmi serpentinami. V místě „U Zemánků“ projede točnou autobusu a pokračuje do Horní Jasénky, kde trať odbočí vpravo směrem do Vesníku, po prudkém výjezdu na úzké místní komunikaci následuje velmi technický a jezdecky náročný sjezd do Vesníku, kde je cíl RZ.

Přístup k trati (divácká místa):
F - Točna autobusu Horní Jasénka (přístup od Vsetína)
G - Sjezd do Vesníku (přístup výhradně pěšky !!!)

PARKUJTE PROTO VŽDY PO PRAVÉ STRANĚ SILNICE VE SMĚRU OD RYCHLOSTNÍ ZKOUŠKY!!

DBEJTE NA TO, ABY NA SILNICI ZŮSTAL PRŮJEZDNÝ MINIMÁLNĚ JEDEN JÍZDNÍ PRUH (cca2,4m).

Bezpečnost při sledování rally
Pokud budete chtít sledovat některou z rychlostních zkoušek OMV - WÜRTH sprintrally, uvědomte si, že soutěži přihlížíte na vlastní nebezpečí. Je tedy v zájmu Vaší bezpečnosti, abyste se řídili následujícími pokyny.

Seznamte se s tipy pro diváky. Podřiďte jim výběr RZ, přístupových cest i parkovacích prostorů.

Nesnažte se přijet se svým vozem na rychlostní zkoušku nebo jejich úseky, které pořadatel nedoporučuje.

Po dobu trvání soutěže se na přístupových cestách vyhněte jízdě proti směru soutěžních vozidel přijíždějících k trati RZ. Cesty k rychlostním zkouškám jsou často úzké a jezdci mohou spěchat.

Parkujte se svými vozidly na vyhrazených parkovištích a odstavných plochách, určených příslušníky policie či pořadateli.

Neničte životní prostředí a neparkujte tam, kde byste překáželi soutěžícím posádkám, servisním doprovodům a ostatním účastníkům silničního provozu.

Počítejte s časovým limitem, po který je trať RZ uzavřena před startem i po ukončení rychlostní zkoušky.

Zaujměte své místo u trati RZ před očekávaným průjezdem prvního jezdce. Trať RZ je otevřena až po projetí pořadatelského vozidla.

Zvláště nebezpečné úseky jsou označeny nápisem "Zakázaný prostor". Nepokoušejte se na tato místa proniknout.

Nestůjte na "únikových cestách" a na vyznačených nebezpečných místech.

Vyvarujte se míst pod úrovní tratě. Na rychlostních zkouškách vedoucích lesem se nestavějte před "hradbu" stromů. Pamatujte na rychlé vyklizení svého místa.

Vyvarujte se míst pod úrovní tratě. Na rychlostních zkouškách vedoucích lesem se nestavějte před "hradbu" stromů. Pamatujte na rychlé vyklizení svého místa.

Uposlechněte pokynů pořadatelů, jestliže vás žádají, abyste opustili nebezpečné místo na trati RZ. Je to v zájmu vaší bezpečnosti.

V případě jakékoliv nehody na RZ vyčkejte s eventuální pomocí na dispozice pořadatelů.

Udržujte od kraje vozovky dostatečný odstup. Uvědomte si, že soutěžní vozidla jedou velkou rychlostí. Nelze předem vyloučit ani chybu jezdce, ani nepředvídatelnou technickou závadu vozidla.

V průběhu rychlostní zkoušky nepřebíhejte vozovku a nepohybujte se po trati.

Neházejte na trať rychlostních zkoušek žádné předměty, jimiž byste mohli ohrozit bezpečnost projíždějících soutěžních posádek. Na takové jednání pamatuje trestní zákoník.

Doprovázejí-li vás děti, mějte je neustále pod pečlivým dohledem. Jste plně odpovědni za jejich bezpečnost.

Nestůjte tak, abyste zakrývali případné značky, návěstí, směrové značky a ostatní pomůcky soutěže.

Nevoďte s sebou na rychlostní zkoušky psy. Domácí zvířata zavřete, aby se nedostala na trať.

Pamatujte na bezpodmínečný zákaz divokého stanování a rozdělávání ohňů podél trati. Porušení zákazu bude trestáno pokutou, stejně jako znečisťování okolí a poškozování lesních porostů a zemědělských kultur. Totéž pravidlo platí pro zničení a poškozování zábran na trati a technických pomůcek pořadatelů.

Diváci na trati OMV - WÜRTH sprintrally by se měli chovat tak, aby nepoškozovali přírodní prostředí a neohrozili dobré jméno českého automobilového sportu.

Tisková informace AK Vsetín - město
2.OMV - Würth sprintrally Vsetín ( www.Vsetin.rally.cz )
Připravil Tomáš Daněk

Související odkazy:
Onboard video posádky Vladyka – Vladyka RZ Kunčická
Vydařený Vsetín pro bratry Vladykovi
Schlagera ve Vsetíně potrápila technika i neukázněný divák
Fotografie z Würth Sprintrally Vsetín
Vladyci se těší do Vsetína
2.OMV - Würth sprintrally Vsetín má zcela nové zázemí
2.OMV - Würth sprintrally Vsetín - rychlostní zkoušky
OMV - Würth sprintrally Vsetín - bezpečnost především
Eddy Schlager ve Vsetíně s vylepšeným vozem
OMV - Würth sprintrally Vsetín zná své tratě+program!
OMV zvyšuje podporu v českých rally!
Würth sprintrally Vsetín - návrat k tradicím
Autoklub Vsetín město bilancuje

Vše o letošním ročníku této soutěže
Online výsledky
Video sestřihy nejen havárií
Nástrahy rally
Ostatní podniky


 
Top 5 článků za 14 dní
Reklama
"TZ: 2.OMV - Würth sprintrally Vsetín - rychlostní zkoušky" | Přihlásit/vytvořit účet | 0 komentář(ů)
Body

Za obsah komentářů je zodpovědný uživatel, ne provozovatel těchto stránek
  
Webhosting poskytuje: PC servis Zlín - Ing. David Zvonek
webmaster: Ing. David Zvonek, spolupráce Lukáš Vičánek
na obsahu stránek se podílí: Ing. Pavel Zvonek, Zdeněk Vladyka, Ing. David Zvonek, Štěpán Forman a další


© Copyright RS-Příluky. Stránka potřebuje 1.655974 vteřiny k natažení.