Rally2.com rally video videa sprint crash foto fotografie

  
Info
ISSN: 1213-9173
Vydává:
Rallysport Příluky
Šéfredaktor:
Ing. Pavel Zvonek
Vedoucí týmu:
Štěpán Forman
Doporučujeme
Nyní naše stránky prohlížejí 1 host(é) a 0 uživatel(é).


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde.  
Barum rally
nejen 2008
eShop.Rally2.com
internetový obchod 
MČR - sprintrally

TZ: k Rally Agropa
Posláno Pondělí, 19 Červenec 2004 @ 01:34:45  Vytisknout  Poslat článek známým
Autor článku: RSPříluky


Popis rychlostních zkoušek XXVI. Rally Agropa


Pořadatelé XXVI. RALLY AGROPA již obdrželi všechna potřebná povolení a tak můžeme říci, že trať letošního ročníku má konečnou podobu. Na posádky čeká celkem 11 rychlostních zkoušek na asfaltovém povrchu. Velký počet RZ má hned několik výhod, zejména posádky z hlouby startovního pole to ocení v případě zrušení některé zkoušky, protože budou mít více možností ke svezení. Na trati letošní Rally Agropa čeká na posádky hned několik novinek. Tou nejzásadnější bude přemístění servisní zóny do Horažďovic, poblíž železničního nádraží. Ideální prostory na lnářském letišti už bohužel pořadatel nemůže využívat, a tak byl nucen přistoupit k této změně. Další novinkou v itineráři letošní Agropy jsou dvě rychlostní zkoušky, které se nikdy v minulosti nejely. Obě zkoušky vznikly především díky pochopení starostů a obyvatel obcí v jejich blízkosti. Doufejme, že přinejmenším nahradí úseky v okolí Blatné a Nepomuku, kam letošní trať bohužel nemůže zavítat.

Jako první rychlostní zkouška se pojede dnes už tradiční úsek v bývalém vojenském prostoru v těsné blízkosti Horažďovic. Tato zkouška se pojede hned třikrát. Pohodlnějším divákům tak nabízí možnost vidět tři průjezdy soutěžních vozidel, aniž by museli kamkoliv přejíždět. RZ startuje stejně jako v loňském roce až na kraji lesa a pokračuje technickou pasáží přes Háj, který opustí náročným levým odbočením. Druhá část rychlostní zkoušky vede po rychlé a uskákané cestě až do cíle. Ten se po roce opět vrací za most do Horažďovic Předměstí. Tento úsek však vede po úzké komunikaci mezi rybníky, která nenabízí žádné prostory pro diváky. Z tohoto důvodu zde bude zakázaný prostor. Těsně před cílem čeká posádky náročné pravé odbočení na železniční most a obtížná pravá zatáčka do cíle. Tento úsek bude přístupný jen od Komušína. Přístup od cíle RZ přes železniční most nebude povolen. Divácké místo na této RZ se nachází v lokalitě Háj. Příjezd do rychlostní zkoušky bude možný z obce Babín po místí komunikaci. Možnost parkování bude na kraji lesa za obcí a dále asi 300 m pěšky po lesní cestě až do prostoru RZ. Zde si každý divák najde své místo Po startu následuje rychlý sjezd po panelové cestě s mírným horizontem, zakončený obtížným pravým odbočením. Dále na posádky čeká atraktivní průjezd parkovištěm s vracákem na ruční brzdu a po několika metrech přírodní retardér. Před výjezdem z Háje následuje ještě levé odbočení a táhlá levá zatáčka. Samotný výjezd je řešen obtížným pravým odbočením po rychlejším náletu. Na milovníky rychlejších pasáží čeká ještě zrádné esíčko asi 200 metrů po směru RZ. Sem je však možné se dostat jen pěšky před uzavřením RZ. Příjezdová trasa k diváckému místu Háj bude v dostatečné vzdálenosti značena šipkami. Příjezdová komunikace ke startu RZ bude uzavřena pro veškerý provoz od hlavní silnice Komušín – Horažďovice. Přístup ke stanovišti STOP bude možný z Horažďovic Předměstí.Tato RZ se pojede ještě jako 6 a 11.

Druhá rychlostní zkouška se pojede na dnes již tradičním úseku ze Svéradic do Chanovic. V letošním roce se zkouška vrací do podoby z roku 2002, kdy končí na okraji obce Chanovice. Po startu v obci Svéradice čeká na posádky průjezd po místních komunikací s několika odbočeními a umělým retardérem. Tento úsek však vede mezi domy, a tak je zde velmi špatný přístup diváků. Po výjezdu z obce trať pokračuje rychlými zatáčkami po okresní komunikaci až před obec Slatina, kde posádky čeká zpomalovací retardér v křižovatce. Divácké místo na této RZ bude v obci Slatina. Do obce je velice snadný přístup z hlavní silnice Lnáře – Svéradice, který bude navíc značen informačními tabulkami. Parkování bude možné na okraji obce Slatina a na příjezdové komunikaci po pravé straně. Při průjezdu obcí je hned několik možností, kde sledovat soutěžní vozidla. Do obce se posádky dostanou několika rychlými zatáčkami a pokračují obtížným odbočením vlevo na šotolinu, po které objíždí požární nádrž. Zpět na hlavní silnici se vrací prudkou levou zatáčkou. Další zajímavou pasáží je série skákacích horizontů nad obcí Slatina. Sem je možný přístup pouze pěšky z obce před uzavřením RZ. Dále zkouška pokračuje lesem s mnoha zatáčkami různých stupňů obtížnosti až ke křižovatce na Bezděkov. Zde je přímo v křižovatce umístěn retardér. Po překonání tohoto retardéru čeká na posádky asi 500 metrů uskákaného asfaltu a cíl rychlostní zkoušky na okraji Chanovic.

Třetí rychlostní zkouškou je zbrusu nový úsek z Pačejova Nádraží do Horažďovické Lhoty. Protože se jedná o rychlejší zkoušku, bylo nutné opatřit ji na některých místech nepopulárními retardéry. Startuje se na místní komunikaci v obci Pačejov Nádraží. Po 200 metrech následuje ostré odbočení vlevo na okresní vozovku. Krátce na to navazuje rychlá pravá a levá zatáčka a delší rovinka. Tu ukončí přírodní retardér před železničním mostem. Odbočuje se tu přes hranu vlevo na štěrkovou cestu, a ihned následuje velmi obtížná vracečka a výjezd zpět na silnici. Zde nebude nouze ani o couvání. Po překonání železničního mostu následuje umělý retardér před vjezdem do obce Pačejov. V obci na posádky čeká technický průjezd s prudkým odbočením vlevo na Třebomyslice. Pačejov posádky opustí rychlou pravou zatáčkou u požární nádrže a skokem přes nerovnost na komunikaci. Zde se charakter zkoušky zrychlí. Následují 3 km rychlých zatáček, které na sebe neustále navazují. Toto tempo ukončí až další umělý retardér na rovince u Třebomyslické hájovny. Další retardér čeká na posádky těsně před vjezdem do Třebomyslic. Následuje atraktivní průjezd obcí s objezdem požární nádrže a rychlý skákací horizont těsně za obcí. Do Horažďovické Lhoty se posádky dostanou rychlou pravou zatáčkou a navazujícím levým vracákem. V obci potom musí překonat esíčko mezi domy a obtížné odbočení vpravo na můstek. Asi po 30 metrech následuje další odbočení vpravo a výjezd přes hranu z obce. Následuje rychlá a přehledná pasáž s technickým úsekem u Lhotského Mlýna za kterým musí posádky překonat prudké stoupání a cíl v blízkosti železniční zastávky Velký Bor.

Rychlostní zkouška je velmi dobře přístupná pro diváky. Jsou na ní zřízena dvě divácká místa. To první se nachází hned v Pačejově Nádraží. Divák zde může z jednoho místa sledovat start zkoušky, dlouhou pravou zatáčku na uskákané místní komunikaci a výjezd na okresní vozovku. Ten je navíc uměle vytažen pneumatikami a povrch této křižovatky pokrývá písek a štěrk. Asi 100 metrů po směru RZ následuje rychlé a přehledné esíčko. Přístup k tomuto místu je z Pačejova Nádraží a parkování bude povoleno na přilehlých místních komunikacích. Jen stání na hlavní příjezdové komunikaci je zakázáno z důvodu průjezdu autobusu. Druhé divácké místo je v obci Třebomyslice. Zde následuje rychlý nálet levou zatáčkou, na kterou navazuje pravá zatáčka na písku a velmi ostré odbočení vlevo na místní komunikaci. Po této pasáži čeká na posádky objezd požární nádrže s pravým a levým odbočením. Tento úsek je velice přehledný pro diváky. Asi dvěstě metrů za obcí navíc následuje rychlý skákací horizont. Přístup k tomuto diváckému místu je po komunikaci od Horažďovic. Parkování je povoleno na komunikaci vpravo ve směru jízdy. Tato zkouška se pojede ještě jako RZ 8.

Také čtvrtá rychlostní zkouška je úplně nová. Start je na okresní silnici před obcí Nezamyslice. Krátce po startu následuje ostré odbočení vpravo a technický úsek v areálu zemědělského podniku. Po výjezdu zpět na hlavní silnici čeká posádky rychlé odbočení vpravo a technický průjezd Nezamyslicemi s přírodním retardérem. Za obcí následuje rychlejší úsek do Frymburk, který je v křižovatce na Kejnice zpomalen retardérem. Na okraji Frymburka čeká na posádky rychlá levá zatáčka a navazující obtížné pravé odbočení. Odtud trať vede asi 2 km rychlejšími zatáčkami až na okraj obce Damětice. Tam nejprve na posádky čeká velmi obtížné odbočení vpravo uprostřed dlouhé levé zatáčky. Dále se pokračuje po úzké místí komunikaci mezi domy s dvojitým levým odbočením. Po tomto velmi technickém úseku se posádky dostanou zpět na hlavní silnici obtížným odbočením vpravo. Odtud až do cíle pokračuje rychlostní zkouška po okresní silnici s mnoha rychlými zatáčkami přes horizonty. Asi 1 km před cílem posádky prověří obtížný horizont za kterým bude umístěn zpomalovací retardér. Cíl této zkoušky je na okraji obce Mačice.

Divácké místo pro tuto RZ je zřízeno v obci Nezamyslice. Po startu zde následuje obtížné odbočení vpravo do zemědělského podniku. Tam posádky objíždí váhu a přírodní ostrůvek. Z areálu se dostanou šotolinovou spojkou a obtížným odbočením zpět na okresní komunikaci, kde následuje rychlé odbočení vpravo a příjezd do obce. Tento úsek je velmi přehledný pro diváky a naskýtá se zde možnost vidět dva průjezdy na jedné RZ. Přímo v obci na posádky čeká ještě obtížné odbočení kolem přírodního ostrůvku a technický výjezd na Frymburk. Přístup k tomuto místu je z obce Kejnice po místní komunikaci a bude v dostatečné vzdálenosti značen šipkami. Pro parkování bude vymezen prostor přímo v obci Nezamyslice.Tato zkouška se pojede ještě jako RZ 9.

Jako pátá v pořadí se pojede RZ Strážovice – Nehodív. Tato zkouška je známa už z předchozích ročníků Rally Agropa i z Rally Šumava. Letos se jede ve stejné podobě, jako v minulém roce. Start RZ je nad obcí Neprochovy a pokračuje se po rychlé komunikaci až před obec Strážovice, kde posádky zbrzdí umělý retardér. V obci Strážovice následuje divácky atraktivní průjezd po návsi, známý z loňského ročníku. Pokračuje se rychlým úsekem, který bude zpestřen retardérem a rychlým odbočením vpravo na úzkou a uskákanou vozovku. Po ní se pokračuje rychlými protahováky přes obec Loužná až na okraj Nehodíva. Těsně před cílem následuje atraktivní průjezd návsí se dvěma rychlými zatáčkami a velmi ostrým odbočením přes hranu.

Na této RZ jsou připravena dvě divácká místa. První je tradičně v obci Strážovice. Po rychlém nájezdu zde následuje levá vracečka na místní komunikaci a asi po 100 metrech obtížné odbočení vpravo na asfalt. Na příznivce rychlých pasáží čeká horizont asi 200 m před obcí. Odtud je vidět asi 500 m trati s rychlými zatáčkami a průjezd retardérem před obcí. Další rychlé místo je asi 200 m za obcí, kde trať RZ rychle odbočuje vpravo na úzkou komunikaci. Tato místa jsou však přístupná pouze pěšky z obce Strážovice před uzavřením RZ. Parkoviště k tomuto diváckému místu bude zřízeno přímo na příjezdové komunikaci z Pačejova vpravo ve směru jízdy.

Druhé divácké místo je těsně před cílem RZ v Nehodívě. Po rychlém příjezdu následuje odbočení vlevo a po 100 m ostré odbočení vpravo přes hranu. Tento úsek je zakončen táhlou pravou zatáčkou a levým odbočením do cíle, kde loni ošklivě boural S. Chovanec. Divákům se zde nabízí ojedinělá možnost vidět dva průjezdy na jediné RZ. Přístup k tomuto místu je možný od Štipoklas, kde bude zřízeno parkoviště v areálu zemědělského podniku v těsné blízkosti RZ. Další přístup je možný od Myslíva. Zde je však nutné zaparkovat a pokračovat pěšky do Nehodíva (asi 700 m).Tato zkouška se pojede ještě jako RZ 10.

Na žádné rychlostní zkoušce ani v servisní zóně se nebude vybírat vstupné ani parkovné. Pro sledování rychlostních zkoušek pořadatelé doporučují využít divácká místa. Tyto prostory jsou uzpůsobeny pro velké množství diváků, a tak by měl mít každý divák dostatečný výhled na trať z bezpečného místa. V každém diváckém místě je rovněž zajištěno občerstvení. Také příjezdy do těchto míst budou mnohem jednodušší, protože budou v dostatečné vzdálenosti značeny šipkami. V každém takovémto místě by neměl být ani problém s parkováním. Sledování rychlostní zkoušky mimo divácká místa je dovoleno pouze v případě, nejedná-li se o zakázaný prostor. Také přístupy a parkování mimo divácká místa budou mnohem obtížnější.

Jakékoliv dotazy ohledně tratě a diváckých míst rádi zodpovíme v diskusi na oficiální stránce www.volny.cz/agropa.Start XXVI. RALLY AGROPA je za dveřmi

Již jen několik dní zbývá do startu XXVI. ročníku RALLY AGROPA, který se pojede ve dnech 23. – 24. července 2004 v Olšanech jako součást Mistrovství České republiky ve sprintrally. Těsně po termínu uzávěrky přihlášek mohou pořadatelé z AMK Pačejov v AČR konstatovat, že se na startu objeví 120 posádek včetně 17 historických automobilů. Ozdobou startovní listiny je šest vozidel specifikace WRC, což lze při letošním úpadku této kategorie považovat za velký úspěch.

Největším tahákem pačejovské soutěže bude souboj téměř domácího Václava Pecha se svým největším rivalem ve sprintovém mistrovství Štěpánem Vojtěchem. Na rychlých tratích v okolí Pačejova se vždycky dařilo i bratru Tomášovi, a tak můžeme očekávat, že také on zasáhne do bojů o absolutní prvenství. Dalšími adepty na nejvyšší příčky jsou jezdci Profiko Rally Teamu Jiří Volf a Karel Trněný. Oba pilotují vozy Škoda Octavia WRC. S posledním vozem kategorie WRC se představí Viktor Szabo. Do absolutního pořadí však mohou promluvit i další jezdci pilotující klasické vozy kategorie A8. Největší ambice bude mít David Komárek s vozem Mitsubishi Lancer. Že se mu v Pačejově daří potvrdil už v loňském roce, kdy skončil třetí v absolutním pořadí s vozem skupiny N.

Zajímavou podívanou nabídne rovněž skupina áčkových dvoukolek (dříve formule 2). Papírovým favoritem bude především Josef Peták s Peugeotem 306 Maxi. Znepříjemnit život by mu měl hlavně Dušan Kouřil se Seatem Ibiza a Jindřich Štolfa s Nissanem Almera Kit Car. Reputaci bude chtít v Pačejově určitě napravit Martin Dlouhý, který zde vloni rozbil svoji Octavii hned po startu první RZ. Tradičně se na své domácí soutěži sveze i Stanislav Šelmát, který opět představí Peugeot 306 Maxi.

Do bojů ve skupině A určitě zasáhnou i nejrychlejší šestnáctistovky. V Pačejově se představí silná čtyřka Felicií Kit Car 1600. Pilotovat je budou Brůzl, Brynda, Kundrát a Holý. Proti těmto škodovkám vyrazí Michael Honda s Citroenem Saxo Kit Car.

Velmi silná konkurence se tradičně sejde ve skupině produkčních vozů. Zde je opravdu velmi obtížné hledat jednoznačného favorita. O nejvyšší příčky by se měli poprat jezdci na vozech Mitsubishi Lancer různých evolucí. Zejména se musí počítat s Landou, Semerádem, Červenkou a Poulíkem.

Početné pole historických automobilů nabídne zejména souboj Antonína Blažka na Escortu s bratry Odložilíkovými na voze Porsche Carrera.

Po loňském velkém souboji bratří Vojtěchů o vítězství se letos v Pačejově schyluje k další velké bitvě. Tentokrát lze očekávat ještě urputnější boje nejen o celkové prvenství, ale i v jednotlivých třídách. Vypadá to, že letošní ročník Rally Agropa bude nejlépe obsazenou pačejovskou soutěží v celé její dlouholeté historii.

Tiskové středisko
Tomáš Cihlář
Jana Cihlářová Ing.
Pačejov nádraží čp. 170
341 01 Horažďovice
376 595 155
Pavel Štípek Ing.
tajemník RALLY AGROPASouvisející odkazy:
Rally Agropa Pačejov pohledem posádky St.Č.102
Rally Agropa 2004 - Mapy RZ
k Rally Agropa
Rally Agropa 2004 – seznam přihlášených posádek
Rally Agropa 2004 - časový harmonogram
Rally Agropa 2004 - přihláška a ZÚ
k XXVI. Rally Agropa

Vše o letošním ročníku této soutěže
Video sestřihy nejen havárií
Nástrahy rally
Ostatní podniky


 
Top 5 článků za 14 dní
Reklama
"TZ: k Rally Agropa" | Přihlásit/vytvořit účet | 0 komentář(ů)
Body

Za obsah komentářů je zodpovědný uživatel, ne provozovatel těchto stránek
  


Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (19)


Webhosting poskytuje: PC servis Zlín - Ing. David Zvonek
webmaster: Ing. David Zvonek, spolupráce Lukáš Vičánek
na obsahu stránek se podílí: Ing. Pavel Zvonek, Zdeněk Vladyka, Ing. David Zvonek, Štěpán Forman a další


© Copyright RS-Příluky. Stránka potřebuje 5.065257 vteřiny k natažení.